Photorealistinen 3D-suunnittelu

Käytämme suunnittelussa hyväksemme uuden tekniikan luomia mahdollisuuksia tilojen hahmottamiseen. Jokaisessa projektissa teemme tilamallinnuksia joiden avulla meidän on helpompi löytää asiakkaan kanssa heidän toivomuksensa mukaisia ratkaisuja. 3D-suunnittelu auttaa tilan, värien, materiaalien ja valaistuksen suunnittelussa. Alla esimerkkejä suunnittelussa käytetyistä 3D-kuvista; keittiön väriyhdistelmien vertailukuvia, jo toteutettuja kohteita, muutama luonnosvaiheen visio jne.

Toteutuneita projekteja